Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na stronę internetową EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSCE, która jest wszechnicą z zakresu ekonomii społecznej, rezerwuarem zasobów i inspiracji. Swoje bogactwo czerpie z międzysektorowego, regionalnego partnerstwa i współpracy z aktorami ekonomii społecznej w naszym województwie.

Kalendarium

Produkty i usługi małopolskich przedsiebiorstw społecznych

Newsletter - bądź na bieżąco

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej Forum Odpowiedzialnego Biznesu Radio Kraków Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego